Top Sashimi Sushi Maki Combination (70 pcs)

Fourteen pieces of sushi, twenty-eight pieces of sashimi, and twenty-eight pieces of maki.
Add picture
Top Sashimi Sushi Maki Combination (70 pcs)
Photo for Reference Only

$ 56.99